معرفی دفتر بهره برداری آب | سامانه بهره برداری و تولید

معرفی دفتر بهره برداری آب

آخرین بروز رسانی: چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400

 

 • تهيه دستور العملهاي مرتبط به بهره برداري و هدايت تأسيسات آب
 • تهيه ضوابط و استانداردهاي لازم و نظارت بر حسن اجراي دستور العملهاي عملياتي، بهره برداري
 • ايجاد، کنترل استمرار و بازنگري در روش‌هاي عملياتي براي هماهنگي در عمليات بهره‌برداري
 • نظارت و کنترل در خصوص به روز نمودن اطلاعات مورد نياز ازتاسيسات آب ، تحليل آنها و تعيين شاخصها و نسبتهاي مورد عمل
 • بررسي و تدوين دستور العمل ها و شاخص هاي لازم در مورد بهداشتي نمودن تاسيسات آب شرب و همچنين تاسيسات فاضلاب و نظارت مستمر بر آنان
 • نظارت بر حسن اجراي برنامه ي عملياتي واحدهاي کنترل کيفيت و بهداشت آب و فاضلاب
 • کنترل و تاييد کليه پروژه هاي انجام شده در هنگام تحويل موقت و دائم
 • نظارت بر روند پياده سازي نظام نگهداري و تعميرات برنامه اي و کنترل عمليات اجرايي نگهداري و تعميرات در مجموعه تأسيسات آبرساني، ايستگاههاي پمپاژ، تصفيه خانه هاي آب و خطوط انتقال و شبکه هاي توزيع آب
 • کنترل وضعيت تأمين آب به ويژه ميزان آبدهي چاهها و پيگيري انجام عمليات ويديومتري و بازسازي چاههاي در مدار
 • پيگيري و نظارت در زمينه ايجاد و بهره برداري از آزمايشگاههاي آب و فاضلاب و نظارت برانجام آزمون هاي کيفي
 • شناسايي فرآيندها و تجهيزات انرژي بر موجود در سيستم و نظارت بر انتخاب و طراحي تجهيزات مناسب براي تاسيسات جديد آب
 • نظارت بر روند انجام مطالعات و استقرار سامانه هاي تله متري و کنترل از راه دور تأسيسات آب تحت پوشش
 • ايجاد رويه‌ي واحد و منطبق بر استاندارد براي به کارگيري تجهيزات، مواد و قطعات مورد استفاده در تأسيسات آب
 • برنامه ريزي و نظارت به منظور بهبود راندمان تجهيزات و تاسيسات آب، صرفه جويي در مصرف انرژي
 • طراحي و نظارت بر اجراي سيستم تعمير و نگهداري برنامه اي و پيشگيرانه
 • برنامه ريزي به منظور انجام به موقع و صحيح سرويس ، نگهداري و تعميرات تاسيسات آب
 • نظارت و همکاري در خصوص تشکيل گروههاي نظارت بر بهره برداري به منظوردست يابي به حداکثر راندمان جهت جلوگيري از هدر رفتن انرژي و سرمايه
 • نظارت و کنترل موارد مربوط به مطالعات کاهش آب بحساب نيامده در جهت کاهش هدررفت آب

 

سمت: معاون بهره برداری و توسعه آب

نام و نام خانوادگی: حسام خسروی

تلفن: 32274679-071 داخلی:227

فاکس: 32274679-071

پست الکترونیکی: khosravih{at}abfa-shiraz.ir

 

سمت: کارشناس مسئول هماهنگی بر بهره برداری و توسعه آب

نام و نام خانوادگی: محمدهادی حقیقت نژاد

تلفن: 32274679-071 داخلی:315

فاکس: 32274679-071

پست الکترونیکی: haghighatnezhadmh{at}abfa-shiraz.ir

 
 
 
 
 
 
 
کلمات کلیدی: 
آبفا شیراز , بهره برداری آب , معرفی , اب